1955

Vissza a teljes bibliográfiához

Antall 1954–55-ben a Magyar Országos Levéltár munkatársa volt.

Antall 1955-ben az Eötvös József Gimnáziumban kezdett tanítani, ahol 1956 októberében a forradalmi bizottság élére került. Részt vett a kisgazdapárt újjászervezésében és a Keresztény Ifjú Szövetség megalapításában is.

  • Antall József: Eötvös József népoktatási politikája az 1867-es kiegyezés után. Eötvös második minisztersége. Kézirat. Bp., 1954–55. Pedagógiai Tudományos Intézet. 78 lev.?

    Ennek egyik fejezete első alkalommal a „Modell és valóság” c. kötetben jelent meg (1994, 2007)

  • Antall József: Imre Sándor és a közoktatásügy. Dokumentumok. Kézirat. Bp., 1955. Pedagógiai Tudományos Intézet.

  • Az 1934. évi középiskolai reform. Dokumentumok. Bevezette és összeállította: Antall József. Kézirat. Bp., 1955. Pedagógiai Tudományos Intézet. 170 lev.

    Első alkalommal 1986-ban jelent meg nyomtatásban: „Az 1934. évi középiskolai reform. A törvényjavaslat előkészítése és vitája” c. kötetben.