1958

Vissza a teljes bibliográfiához
  • Antall (Jenői) József – Kiss György: Iratok az 1868. évi népiskolai reform korából. = Pedagógiai Szemle 8 (1958) No. 7–8. pp. 700–705.

  • Antall József: Cigányok. Bevezetés Bencze József cigány népi gyógyászatához. Kézirat. Bp., 1958.