1969

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. L–Z. Bp., 1969. Akadémiai. 1104 p. (Szerzők: Antall József et al.)

  CD-ROM-on is megjelent

  Online:http://mek.oszk.hu/00300/00355/index.phtml

 • Antall József: Lumniczer Sándor. In: A magyar orvosi iskola mesterei. Szerk.: Réti Endre. A szerk. biz. tagja: Antall József. Bp., 1969. Medicina. pp. 59–70.

 • Antall József: Balassa János halálának 100. évfordulójára. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 48–49. (1969) pp. 18–22.

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall József: Egy ismeretlen levél – Poor Imre szakítása Markusovszky Lajossal. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 50. (1969) pp. 141–148

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall József: Jókai Mór ismeretlen levele Korányi Frigyeshez és Laborfalvi Róza halála. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 50. (1969) pp. 149–153.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall, József: The Emergence of the System of Modern Higher Education in Hungary 1848–1890. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 61–74.

  Kötetben:

  „Modell és valóság” (1994, 2007)

  Kapronczay Károly: Antall József (2001)

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall, József: Homeopathy and Medical Education in Hungary. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 99–114.

  Magyar nyelven újraközölve 1980–81-ben,

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Perlitzi tervezete orvosi és sebészeti főiskola létesítésére. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 261–271.

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall József: Balassa János a Jas-i Orvosok és Természetkutatók Társulatának levelező tagja. = Orvosi Szemle – Revista Medicală [Marosvásárhely] 15 (1969) No. 3. p. 365.

  Balassa János moldvai levelező tagsága.

 • Antall József: Fülepp József (1786–1847). [Egy elfelejtett magyar bányatudós.] = Természet Világa 100 (1969) No. 6. pp. 280–281.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Oltványi Ambrus. Budapest, 1969. (Fontes ad Historiam Litterariam Hungariae Spectantes 9.) Ism.: Antall József. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 51–53. (1969) pp. 293–294.

 • Nizsalovszky Endre – Lukácsy Sándor: Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz. Budapest, 1967. (Irodalomtörténeti füzetek, 55.) Ism.: Antall József. = Századok 103 (1969) No. 5–6. pp. 1220–1223.

 • Antall József: Eötvös és a centralisták egészségügyi politikája – a magyar orvosképzés reformja.

  Elhangzott a Magyar Orvostörténelmi Társaság 1969. nov. 11-én a Budapesti Orvostudományi Egyetem tanácstermében rendezett jubileum ülésén.