1973

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Antall József – Szebellédy Géza: Képek a gyógyítás múltjából. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. Bp., 1973. Corvina. 144 p.

  Angolul:

  Antall, József – Szebellédy, Géza: Pictures from the history of medicine. The Semmelweis Medical Historical Museum. Bp., 1973. Corvina. 137 p.

  Németül

  Antall, József – Szebellédy, Géza: Aus den Jahrhunderten der Heilkunde. Semmelweis-Museum für Medizingeschichte, Budapest. Bp., 1973. Corvina. 137 p.

  Oroszul:

  Antall, József – Szebellédy, Géza: Kartyinü iz isztorii medicini. Bp., 1973. Corvina. 137 p.

 • Antall József: Modell és valóság. – Eötvös József a kiegyezési politika sodrában. In: Ábránd és valóság. Tanulmányok Eötvös Józsefről. Bp., 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó. pp. 213–244.

  Kötetben: „Modell és valóság” (1994, 2007)

 • Budapest Lexikon. A–Zs. Bp., 1973. Akadémiai. 1335 p. (Szerzők: Antall József et al.)

 • Antall József: Néhány szó a magyar orvostörténelmi szakterület tevékenységéről. In: A magyarországi tudomány- és technikatörténet. Konferencia. Budapest, 1972. november 23–25. Bp., 1973. MTESZ. pp. 11–13.

 • Antall József: A régi gyógyszertári berendezések védelme – a történeti-művészeti szempontok összeegyeztetése a korszerűség követelményeivel. In: I. Országos Gyógyszertári Munkaszervezési Konferencia előadásainak összefoglalói. Eger, 1973. november 15–17. Eger, 1973. pp. 23–24.

 • Antall József (összeáll.): Semmelweis kórtörténetének nyomában. Bécs és Budapest levelezése. + Tracing Semmelweis’ case history. Correspondence between Vienna and Budapest. + Auf der Spur der Krankengeschichte von Semmelweis. Korrespondenz zwischen Wien und Budapest. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 66–68. (1973) pp. 129–188.

 • [Antall József]: Fekete Sándor (1885–1972). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 66–68. (1973) pp. 357–360.

  Antall József a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár munkatársai nevében vett végső búcsút annak első igazgatójától.

 • Antall József – Kapronczay Károly: Bugát Pál. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 28. pp. 1689–1691.

 • Antall József – Kapronczay Károly: Markusovszky Lajos. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 30. pp. 1815–1817.

 • Antall József – Kapronczay Károly: Samuel Hahnemann. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 32. pp. 1945–1947.

 • Antall József – Kapronczay Károly: Jan Nepomuk Czermak halálának 100. évfordulójára. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 40. pp. 2425–2428.

 • Antall, József – Kapronczay, Károly: Aus der Geschichte des Sadismus. Ein Sündenregister von Elisabeth Báthory. = Die Waage. Vol. 11–12. (1973) No. 9. pp. 382–390.

 • Antall József – Kapronczay Károly: Fodor József (1843–1901). = Természet Világa 104 (1973) No. 6. pp. 259–260.

 • Antall József: Szóljunk hozzá! = Gyógyszerésztörténeti Diárium. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának Időszakos Közleményei 2 (1973) No. 3. pp. 37–38. (Hozzászólás ifj. Menner Ödön azonos című felhívásához)

 • Antall József: Irányelvek a történeti és iparművészeti értékű gyógyszertári berendezések védelméhez. I–II. = Gyógyszerésztörténeti Diárium. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának Időszakos Közleményei 2 (1973) No. 3. pp. 38–40.; 2 (1973) No. 4. (Különszám) pp. 22–27.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: Gyógyítás és tudománytörténet. = Magyar Hírlap, 1973. júl. 1

 • Antall József: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. = Magyar Hírlap, 1973. júl. 1.

 • Bödy, Paul: Joseph Eötvös and the Modernization of Hungary, 1840–1870. Philadelphia, 1972. Ism.: Antall József. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 69–70. (1973) pp. 322–326.

 • Bödy, Paul: Joseph Eötvös and the Modernization of Hungary, 1840–1870. Philadelphia, 1972. Ism.: Antall József. = Irodalomtörténeti Közlemények 77 (1973) No. 5. pp. 620–623.

  Online:http://epa.oszk.hu/00000/00001

 • Antall József: Weszprémi István és a magyar orvostörténelem irányvonala az elmúlt két évszázadban.

  Elhangzott a Weszprémi István emlékülésen, Debrecen, 1973. szept. 28.