1976

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae. 25–31 Augusti 1974 Budapestini. Tom. 1–2. Redigerunt József Antall, Géza Buzinkay, Ferenc Némethy. Bp., 1976. Museum Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae de I. Ph. Semmelweis Nominata. 736, 744–1670 p.

 • Antall, József: The connection of general political development with health policy in Hungary. In: Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae. 25–31 Augusti 1974 Budapestini. Tom. 2. Redigerunt József Antall, Géza Buzinkay, Ferenc Némethy. Bp., 1976. Museum Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae de I. Ph. Semmelweis Nominata. pp. 1199–1202.

  Elhangzott Budapesten a XXIV. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson, 1974. aug. 25–31.

 • Antall, József: Wien und Budapest in Leben und Werk von I. Ph. Semmelweis. Wien, 1976. Maschinschrift, vervielfaltigt. Ungarisches Presseburo. 21 p. Klny. – Eredeti közlés: Ungarn-Hefte [Bécs] 1 (1976) No. 6. pp. 35–55.

  Elhangzott a „Zwei Städte im Leben von Ignaz Semmelweis. – Budapest und Ungarn” címmel Bécsben rendezett kongresszuson (Collegium Hungaricum, 1973. nov. 13.)

 • Antall, József: Das Semmelweis-Museum in Budapest. = Ungarn Hefte [Bécs] 1 (1976) No. 6. pp. 55–58.

 • A. J. [Antall József]: Günther Sievers (1922–1976). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 77. (1976) p. 142.

 • Antall József – Doleviczényi Péter – Kapronczay Károly: Jan Nepomuk Czermak (1828–1873) a gégetükrözés egyik felfedezője. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 78–79. (1976) pp. 43–55.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

  Online:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

 • Antall József: Asszimiláció Magyarországon és a gyógyszerésztársadalom.

  Előadás a III. Gyógyszerésztörténeti Konferencián, Sopron, 1976. aug. 12.

  A konferenciáról lásd: III. Magyar Gyógyszerésztörténeti Konferencia. Programfüzet. Sopron, 1976. 7 p.

 • Antall József – Kapronczay Károly – Némethy Ferenc: Az orvostörténelem oktatása külföldön és Magyarországon. Kézirat. Bp., 1976.

  Online közlése: http://www.tudomanytortenet.hu/tankonyvek/az_orvostortenet_es_gyogyszereszettortenet/?div=4&id=6&id2=41

 • –ll [Antall József]: A Magyar Orvostörténelmi Társaság 1976. október 8-án tartott tudományos ülésén meghívott előadóként dr. med. Silló-Seidl György főorvos (Majna-Frankfurt, Német Szövetségi Köztársaság) „Semmelweis kórtörténete nyomóban – A legújabb bécsi kutatások eredményei és lehetőségei" címmel tartott diavetítéssel kísért előadást. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia?

  Általa írt nagyobb híranyag