1994

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Antall József: Semmelweis szülőháza – a Múzeum otthona. + Semmelweis Ignác életútja, 1818–1865. In: Képek a gyógyítás múltjából. Kiállítási vezető. 3. jav. kiad. Bp., 1994. Akaprint. pp. 11–24. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 19.)

 • Antall József – Kapronczay Károly – Pataki Zoltán – Vida Mária: Az orvostudomány és a gyógyszerészet története. Kiállítási vezető. In: Képek a gyógyítás múltjából. Kiállítási vezető. 3. jav. kiad. Bp., 1994. Akaprint. pp. 25–66. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 19.)

 • Antall József: Modell és valóság. 1–2. köt. Bp., 1994. Athenaeum. 492, 653 p., [8] t.

  Új kiadása: 2007.

  Az 1. kötet tartalmaz tudományos és tudományos ismeretterjesztő tanulmányokat, tartalma a következő:

  Gyökerek … A Dunántúl remetéje: a Somló (1968)

  Remények és csalódások kora. A Modern Magyarország megszületése a 19. században

  Modell és valóság. Eötvös József a kiegyezési politika sodrában (1973)

  Eötvös József Politikai Hetilap-ja és a kiegyezés előkészítése (1965)

  A 125 esztendős Pesti Hírlap (1965)

  Betyárvilág Magyarországon (1966)

  Fülepp József (1786–1847) (1969)

  Fülepp Lipót élete (1809–1875) (1966)

  Egy világváros születése. A százéves Budapest (1972)

  Az amerikai demokrácia vonzásában

  Kováts Mihály, az amerikai szabadságharc magyar hőse (1978)

  Közművelődés és iskolaügy Bölöni Farkas Sándor úti jegyzeteiben (1966)

  Lincoln Ábrahám (1965)

  A márciusi eszmék szolgálatában. Asbóth Sándor (1811–1868) (1966)

  A századforduló kivándorlási hulláma (1967)

  Az Amerikai Egyesült Államok a világpolitikában (1948)

  Művelődéspolitika és közoktatási reformtörekvések Magyarországon

  Az egységes magyar iskolarendszer születése. A Ratio Educationis (1977)

  100 esztendős a népiskolai törvény. Eötvös József és az 1868. évi népiskolai törvény országgyűlési vitája (1968). Függelék: Eötvös József ismeretlen írása (1957)

  Eötvös művelődéspolitikája és a középiskolai reform előkészítése. Függelék: Az 1870. évi középiskolai törvényjavaslat indoklása. (1971)

  A modern felsőoktatási rendszer kialakítása Magyarországon (1848–1890) (1969)

  Benedek Marcell naplóját olvasva. Egy elfelejtett tanügyi körrendelet (1918–1929) (1966)

  A magyar középiskola történetéből (1986)

  A pesti orvosi iskola és a magyar egészségügy megújhodása

  Magyar–holland orvostörténeti kapcsolatok

  A pesti orvosi iskola és a centralisták egészségügyi politikája (1971)

  A gyógyszerészek közéleti szerepe Magyarországon a 19. században (1979)

  Homeopátia és az orvosképzés Magyarországon (1969)

  Bugát Pál (1793–1865) (1965)

  Toldy Ferenc két arca (1966)

  Semmelweis Ignác (1818–1865) (1992)

  Markusovszky Lajos (1815–1893) (1965)

  Lumniczer Sándor és a pesti orvosi iskola (1968)

  Korányi Frigyes és a pesti orvosi iskola (1978)

  Fodor József és az iskolaegészségügy (1975)

  Babes Viktor és a pesti orvosi iskola (1971)

  Az orvostörténelem helyzete Magyarországon (1981)

  Dokumentumok

  A Független Kisgazdapárt tervezete a politikai kibontakozás biztosítására (1956. nov. 16.) (1988)

  A történelem iróniája – Marx a kapitalizmus megmentője, a proletárforradalom elhárítója (1951–52)

  Antall József idegen nyelven megjelent fontosabb tanulmányai és nyomtatásban megjelent, külföldön tartott tudományos előadásai

 • Antall József: Megnyitó beszéd. In: Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. A budapesti mélylélektani iskola története, 1908–1993. 2. átd., bőv. kiad. Bp., 1994. Bethlen. pp. 3–9.

  Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián 1987. okt. 30-án „A pszichoanalízis magyarországi története” című kiállítás megnyitóján.

  Tanulmánykötetében: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

  Az utóbbi online változata:http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

 • Antall József: Eötvös Politikai Hetilapja (1865–66). Részlet. = Comitatus. Önkormányzati Szemle 4 (1994) No. 2. p. 3.

  Az 1965-ben, majd 1994-ben ismét megjelent tanulmány részlete.

 • Antall József: Az orvostörténelem helyzete Magyarországon. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 147–148. (1994) pp. 55–61.

  Az 1981-es cikk újraközlése.

  Kötetben:

  „Modell és valóság” (1994, 2007)

  Kapronczay Károly: Antall József (2001)

  „A múlt magyar orvostörténészei” (2002)

  Online:

  http://olvasmanytar.orvostortenelem.hu/

  http://mot.tudomanytortenet.hu/

 • Antall, József: The position of medical historical scholarschip in Hungary. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 147–148. (1994) pp. 62–69.

  Az "Antall József: Az orvostörténelem helyzete Magyarországon. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 147–148. (1994) pp. 55–61." cikk angol fordítása.

 • Vida Mária: Művészet és orvostudomány a történelmi Magyarországon. Lektorálta: Antall József. Bp., 1994. SOMKL. 160 p.