1980

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Antall, József: Organisatorische Reformbestrebungen im militär-ärztlichen Dienst des ungarischen Freiheitskampfes 1848/49. In: Actes du congrès. Vol. I. XXVIe Congrès International d'Histoire de la Medicine. Plovdiv, 20–25 aout 1978. Sofia, 1980. Société scientifique d'histoire de la médecine en Bulgarie pp. 83–85.

  Elhangzott a XXVI. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson (Plovdiv, 1978. aug. 24.)

   

 • Antall, József: Die Semmelweis-Forschung und die ungarische medizinische Geschichts-schreibug. In: Jahrbuch der Universität Düsseldorf 1978–80. Düsseldorf, [1980]. Univ. pp. 305–316.

  Elhangzott: Institut für Geschichte der Medizin der Universität zu Düsseldorf  által rendezett konferencián (Düsseldorf, Bonn, München, 1979).

 • Antall József: A felsőoktatás-történet muzeális jellegű emlékanyagának problémái. = Felsőoktatási Szemle 29 (1980) No. 3. pp. 150–158.

  Az ELTE Felsőoktatástörténeti Munkaközösség és FPKK, 1978. novemberi konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett és kibővített változata.

  Tanulmánykötetében: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József – Szemkeő Endre: Az orvostörténelem helyzete Magyarországon. + Ibn Szína (Avicenna) és a magyar medicina. ?

  Elhangzott a II. Szovjet Össz-szövetségi Orvostörténelmi Kongresszuson (a teljes kongresszus: Taskent, 1980. szept. 9–16.); első nyomtatott változata jelen kötetben lát napvilágot.

  Tanulmánykötetében: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: Germanus Gyula családneve. = Nagyvilág 25 (1980) No. 4. p. 603.

 • Antall József – Kapronczay Károly: Testkultúra, iskolai oktatás a polgári kor hajnalán. = História 2 (1980) Olimpiai és sporttörténeti különszám. No. 5. pp. 29–30.

 • Antall József: Az orvosképzés iránya Magyarországon. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1980. No. 264. (nov. 11.) p. 9.

 • [Anta]l [Józse]f: Patikamúzeum Kőszegen. = Magyar Nemzet, 1980. nov. 12.

 • Antall József: A nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája és a magyar orvosi iskola kialakulása. I. A liberalizmus és a centralisták. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1980. No. 276. (nov. 25.) p. 9.

 • Antall József: A nemzeti liberalizmus egészségügyi politikája és a magyar orvosi iskola kialakulása. II. A pesti orvosi iskola. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1980. No. 282. (dec. 2.) p. 9.

 • Antall József: A homeopátia Magyarországon. I. (A medicina múltjából). = Magyar Nemzet, 1980. dec. 30. p. 9.

  Az 1969-es angol nyelvű tanulmány magyar nyelvű változata. Folytatása: 1981-ben.

 • Felkai László: Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Bp., 1979. Akadémiai. Ism.: Antall József. = Magyar Pedagógia 80 (1980) No. 1. pp. 473–475.

 • Antall József: Semmelweis Ignác és a magyar orvostörténet-írás.

  Elhangzott: Debrecen, 1980. júl. 1.

 • Antall József: Semmelweis Ignác alakja és a szépirodalom.

  Elhangzott: Száraz György „Gyilkosok” c. darabjával kapcsolatban megnyitott kiállítás alkalmából, Eger, 1980. júl. 9.

 • Antall József: Ksztalcenie lekarzky na Wegrzech w XVIII. i. XIX. wieku. – A magyar orvosképzés a XVIII–XIX. században.

  Elhangzott a Kopernikusz Orvostudományi Egyetem és a Krakkói Orvostudományi Társaság IX. Kongresszusán, melyet a krakkói Orvostudományi Kar átszervezése, egyben az első lengyel klinika alapítása 200. évfordulója tiszteletére rendeztek. Krakkó, 1980. okt. 10.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: Orvostörténet az Akadémián. Kézirat. Bp., 1980.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: A történeti grafológiáról. Kéziratok. Bp., 1980–1982.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)