1984

Vissza a teljes bibliográfiához
 • Antall József: Semmelweis szülőháza – a Múzeum otthona. + Semmelweis Ignác életútja, 1818–1865. In: Antall József – Buzinkay Géza (szerk.): Képek a gyógyítás múltjából. 2. jav. kiad. Bp., 1984. Medicina. pp. 11–25. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.)

 • Antall József – Kapronczay Károly – Pataki Zoltán – Szlatky Mária – Vida Mária: Az orvostudomány és a gyógyszerészet története. Kiállítási vezető. In: Antall József – Buzinkay Géza (szerk.): Képek a gyógyítás múltjából. 2. jav. kiad. Bp., 1984. Medicina. pp. 27–70. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.)

  A kiadvány német nyelvű változata:

  Antall, József – Buzinkay, Géza red.: Aus der Geschichte der Heilkunde. Museum, Bibliothek und Archiv für die Geschichte der Medizin „Ignác Semmelweis”. 2. verb. Ausg. Bp., 1984. Medicina. 157 p., [88] t. (Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae Suppl. 13–14.)

  Online:http://library.arcanum.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_Suppl_1984_013_014/?pg=0&zoom=f&layout=s

 • Antall József: Germanus Gyula (1884–1979). In: Germanus Gyula: Gondolatok Gül Baba sírjánál. Művelődéstörténeti tanulmányok. Vál., szerk. és az utószót írta [és a művet jegyzetekkel kieg.]: Antall József. Bp., 1984. Gondolat. pp. 303–324.

  Tanulmánykötetében: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012) – Germanus Gyulának Antall Józsefhez írt levelével.

 • Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszerészet a századfordulón. 1888–1914. Szerk.: Antall József, Buzinkay Géza. Előszó: Schultheisz Emil. Bp., 1984. SOMKL. 203 p. (Orvostörténeti könyvek)

  Online:http://www.gyogyszeresztortenet.hu/index.php/e-konyv/

 • Antall József – Kapronczay Károly: Toldy Ferenc az orvos. In: A ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör évkönyve 1984. Cegléd, 1984. Magyar Antal. pp. 47-67

 • [Antall József]: Némethy Ferenc (1932–1979). = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 107–108 (1984) pp. 233–234.

  Újraközölve 2002-ben, „A múlt magyar orvostörténészei” c. kötetben.

  Utóbbi online változata:http://mot.tudomanytortenet.hu/

 • Kempler Kurt: A gyógyszerek története. 2. bőv. kiad. Lektorálta: Antall József. Bp., 1984. Gondolat. 443 p., [48] t.

 • Antall József: A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat újjáteremtésének lehetőségeiről. Kézirat. Bp., 1984.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Antall József: Bél Mátyás magyarságáról. Kézirat. Bp., 1984.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)