1985

Vissza a teljes bibliográfiához

Antall ettől az évtől kezdve (haláláig) a MOT elnöke, 1985 és 1990 között pedig az Intézet főigazgatója.

 • Antall József: A Politikai Hetilap (1865–1866). In: Kosáry Domokos – Németh G. Béla (szerk.), Szabolcsi Miklós (főszerk.): A magyar sajtó története II/1. 1848–1867. Bp., 1985. Akadémiai Kiadó. pp. 592–610.

  Tanulmánykötetében újraközölve: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

   

 • Antall, József: Pharmazeutische Museologie und das Semmelweis-Institut. In: Orbis Pictus. Kultur- und pharmaziehistorische Studien. Festschrift für Wolfgang Hagen Hein zum 65. Geburtstag. Frankfurt am Main, 1985. Govi. pp. 293–303.

 • Antall, József: Das medizinhistorische Museumswesen in Ungarn. (Vortrag auf dem Int. Med. hist. Symp. in Ingolstadt am 11. Juni 1983). In: Jahrbuch des Deutschen Medizinhistorischen Museums 5 (1983–1985). Ingolstadt, 1985. pp. 47–51.

  Elhangzott a Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson (Ingolstadt, 1983. jún. 11.)

 • Antall József: Lecturis salutem. [Magyarul és angolul.] = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 109–112. (1985) pp. 9–10. [Témája: A természettudományok és a medicina a reneszánsz és a reformáció korában + In memoriam Johannes Sambucus.]

 • Antall József: Tematikai javaslat a gyógyszerészet történetének oktatásához. Kézirat. Bp., 1985.

  Kötetben: „Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból” (2012)

 • Barátok a bajban. Lengyel menekültek Magyarországon 1939–1945. Bp., 1985. Európa. 653 p. (Emlékezések). Lektorálta: Antall József, Juhász Gyula, Kapronczay Károly.

 • Birtalan Győző: Általános orvostörténelem. Ajánlott irodalom V. éves orvostanhallgatók számára. Egyetemi jegyzet. Lektorálta: Antall József. Bp., 1985. SOTE. 99 p.